Hvorfor administrasjonsavgift?

Techsoup tar en administrasjonsavgift for hvert bestilte produkt. Avgiften dekker Frivillighet Norges kostnader med å drive virksomheten.  

Avgiften varierer, men organisasjonene kan spare 96-98% av programvarens normalpris.  

Avgiftene gjør det mulig for Techsoup å fortsette å tilby produkter på en effektiv måte.