Takk for at du leser igjennom våre vilkår. Iblant kommer Techsoup Norge til å samle inn personopplysninger om brukere og besøkende på våre nettsider som vi er vert for. Disse opplysningene omfatter både personopplysninger som kan identifiseres og personopplysninger som ikke kan identifiseres. Personopplysninger som kan identifiseres samles inn når du skriver under på en serviceavtale med oss eller benytter vår nettside til en transaksjon eller abonnements-service. Personopplysninger som ikke kan identifiseres samles inn automatisk når du besøker vår nettside som vi er vert for. Disse opplysningene lagres for bruk i vårt system. 

Hensikten med dette dokumentet er å forklare for brukere hva slags type informasjon vi samler inn og hvordan denne informasjonen skal benyttes. I de fleste tilfeller samler vi inn denne informasjonen for å garantere nettets integritet og at vi stiller til rådighet relevant innhold og best mulig service som oppfyller dine behov. I visse tilfeller er vi pålagt av loven å samle inn personopplysninger om kundene. Vi forplikter oss til å hemmeligholde slike opplysninger utenom i tilfeller der dette strider mot loven. 
Hemmeligholdelse  

Techsoup Norge respekterer privatlivet til brukere og alle som besøker vår nettside og de nettsider vi er vert for. Vi forplikter oss til å beskytte våre brukeres og brukeres privatliv samt alle personopplysninger som overføres til oss i den tiden man inngår avtale om tjenester med oss. Vi forplikter oss til ikke å selge personopplysninger til tredjepart i bedrifts- og markedsøyemed. 

Innsamling av personopplysninger 
Techsoup Norge samler inn personopplysninger om alle brukere som besøker en nettside som vi er vert for, søker om et abonnement på en tjeneste eller besvarer en undersøkelse på nett. Vi samler inn personopplysninger ved hjelp av cookies. Det kan hende at vi kombinerer opplysninger vi har om deg med opplysninger vi får fra våre bedriftspartnere eller datterselskap.  
Bruk av personopplysninger 

Techsoup Norge kan ved behov benytte dine personopplysninger til å kontakte deg om reklametilbud, informere deg om viktige spørsmål som berører din tjeneste og i visse tilfeller be om din tilbakemelding. Techsoup Norge kommer til å gi deg mulighet til å velge om du vil ha informasjon fra oss eller ikke. Du kan også kontakte vår kundeservice om du ikke vil motta slik reklame. 
 
Techsoup Norge kan samle inn og dele de innsamlede brukeropplysningene med forretningspartnere, sponsorer og tredjeparter i den hensikt å utvikle innhold og sikre relevant markedsføring og innhold. Brukeropplysningene kommer ikke til å benyttes for å identifisere enkeltbrukere. Disse forretningspartnerne og datterselselskapene har ingen uavhengig rett på denne informasjonen. 
 
Techsoup Norge kan registrere de nettsidene du besøker, samle inn IP-adresser og informasjon om ditt operativsystem og din nettleser med den hensikt å benytte opplysningene til håndtering av nettet og systemet. Vi kan også rapportere disse innsamlede opplysninger til våre annonsører og granske opplysningene for å se hvordan vår nettside benyttes. Disse opplysningene vil imidlertid ikke benyttes til å identifisere enkeltbrukere som under alle omstendigheter vil forbli anonyme. 
 
All informasjon som Techsoup Norge samler inn fra deg når du kontakter oss med e-post, telefon eller brev vil bare benyttes i forbindelse med spørsmål som berører denne korrespondansen. Om korrespondansen innad i Techsoup Norge må overlates til en tredjepart for å sikre god kundeservice kommer dine personopplysninger bare til å fremgå i den grad det er nødvendig for å besvare ditt spørsmål eller løse ditt problem. I øvrige fall forblir personopplysningene konfidensielle. 

Offentlige plasser 
All informasjon som brukere legger igjen på offentlige plasser, inklusive oppslagstavler, chatterom eller plasser som Techsoup Norge er vert for, vises for alle som besøker denne plassen. Techsoup Norge kan ikke beskytte opplysningene som du legger igjen her. 

Lenker til andre nettsider 
Nettportalen til Techsoup kan inneholde mange lenker til nettsider som tilhører tredjepart som ikke har noe samarbeid med oss. Techsoup Norge tar ikke ansvar for om dine personopplysninger benyttes om du legger dem igjen på nettsidene til tredjepersoner. Techsoup Norge kan ikke beskytte opplysninger som du legger igjen på disse nettsidene og anbefaler at du leser igjennom reglene om personopplysninger til de nettsidene du besøker.  

Mindreårige 
Techsoup Norge inngår ikke avtale om serviceabonnement med mindreårige. Techsoup Norge forplikter seg til ikke å kontakte mindreårige med reklametilbud eller markedsføringsøyemed uten samtykke fra foreldrene.  

Forbehold om rettigheter 
Techsoup Norge forbeholder seg retten til å gi ut opplysninger om brukere der dette kreves i god tro, og gjør dette med støtte i loven, eller å utøve juridiske rettigheter eller for å forsvare oss mot rettslige krav.   

Techsoup Norge forbeholder seg videre retten til å dele opplysninger med myndighetene og følge lov og rett for å undersøke eller forebygge ulovlig virksomhet som begås mot vårt nett. 

Techsoup Norge forbeholder seg retten til å dele ut dine personopplysninger i de tilfeller hvor du skriftlig har gitt oss tillatelse til dette.   

Techsoup Norge forbeholder seg retten til å overvåke bruker- og netttrafikk på nettsiden av sikkerhetshensyn og for å forebygge uautoriserte forsøk på å manipulere vår nettside eller skade vår eiendom.  

Techsoup Norge forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere denne personvernpolicyen.  Det er kundene og de besøkende av nettsiden sitt ansvar å lese igjennom endringene i de respektive oppdateringene. 

Retningslinjer for Anti-diskriminering
TechSoup Global er en organisasjon som er opptatt av likhet og tillater ikke diskriminering på grunnlag av alder, etnisitet, opphav, kjønn, nasjonal opprinnelse, funksjonshemning, rase, kroppslig form, religion, seksuell legning, sosioøkonomisk bakgrunn eller andre grunner som er forbudt i henhold til gjeldende lov.

Organisasjoner må være villige og i stand til å bekrefte at de ikke diskriminerer på grunnlag av ovennevnte grunner for å kunne motta ressurser fra TechSoup. Ekstern informasjon, for eksempel, negativ publisitet i media eller på sosiale medier, som avslører diskriminering, hatefulle ytringer eller respektløs eller mobbende oppførsel, kan TechSoup etter eget skjønn ta med i betraktning. TechSoup forbeholder seg retten til å nekte tjenester til noen, uansett årsak på hvilket som helst tidspunkt.

Organisasjoner vil også være underlagt kvalifiseringskrav fra donasjonspartnere som kan kreve forpliktelse til egen avtale med sin egen politikk mot diskriminering. 

X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow