TeamViewer Donation Program

Browse Products
 • Kvantitet :
  • Organisasjoner kan kun kjøpe en donert versjon av TeamViewer Business-abonnement per år(Fra 1. Juli til 30. Juni).
  • Organisasjoner kan be om tilgang til en rabattert versjon av TeamViewer-abonemennter så mange ganger man vil.
 • Budsjett:
  • Organisasjoner med et årlig budsjett på 11.5 millioner dollar eller mindre er kvalifisert til å motta rabattert TeamViewer Business-abonnementer.
  • Organisasjoner med et årlig budsjett av en hvilken som helst størrelse er kvalifisert til å motta rabatterte TeamViewer-abonmementer.
 • Kun for frivillige organisasjoner og biblioteker: Disse produktene er kun tilgjengelige for kvalifiserte frivillige organisasjoner og offentlige biblioteker.
 • Organisasjonstyper: Alle organisasjonstyper er kvalifiserte.
 • Eksisterende kunder: Organisasjoner som per nå har et betalt og aktivt TeamViewer-abonnement er ikke kvalifisert.
 • Brukervilkår: Organisasjoner som har bestilt TeamViewer produkter må si seg enig i programmets brukervilkår.
 • Antidiskrimineringspolitikk: Organisasjoner som jobber for, støtter eller praktiserer diskriminering basert på alder, etnisitet, kjønn, nasjonal opprinnelse, funksjonshemming, rase, størrelse, religion, seksuell legning eller sosioøkonomisk bakgrunn, er ikke kvalifisert til å delta i dette donasjonsprogrammet. Organisasjoner må være villig og i stand til å bekrefte at de ikke diskriminerer på noen av disse grunnene hvis de ønsker å motta dette produktet.
 • Case studie: Mottakerorganisasjoner må være villige og i stand til å gi informasjon til TeamViewer for å opprette en case-studie eller attester.
 • Produktdistribusjon:
  • Produkter vil bare bli distribuert til kvalifiserte organisasjoner, ikke til enkeltpersoner.
  • Organisasjoner som mottar TeamViewer-produkter kan ikke overføre eller videreselge lisensen.
X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow