• Antall: Organisasjoner kan kun be om ett Asana-produkt gjennom TechSoup Norge hvert år for å få tilgang med nedsatt pris for alle organisasjonens teammedlemmer.
 • Budsjett: Organisasjoner med årlige driftsbudsjett av enhver størrelse er kvalifisert til å søke om produkter i dette programmet.
 • Kun ideelle organisasjoner og biblioteker: Produktene er kun tilgjengelige for kvalifiserte ideelle organisasjoner og offentlige biblioteker.
 • Organisasjonstyper: Følgende organisasjonstyper er ikke kvalifisert til å be om rabatterte produkter.
  • Visse religiøse organisasjoner
  • Sykehus, støttefunksjon for sykehus, sykepleierregistre eller byråer, helseforsikringsorganisasjoner, komponerte gruppehelseplaner, medisinske praksisforeninger for grupper, gruppeforeninger i fakultet.
  • Profesjonelle og bedriftsorganisasjoner
  • Gjensidige organisasjoner
  • Broderskapsorganisasjoner, ordrer eller foreninger; leverandører av andre tjenester eller fordeler til medlemmer eller ansatte
  • Idrettsorganisasjoner, atletiske, rekreasjonelle og sosiale aktiviteter, med unntak av lokalsamfunnssentre og rekreasjonelle fasiliteter for lokalsamfunnet
  • Organisasjoner med lovgivende og politiske aktiviteter
  • Politiske organisasjoner
  • Legater eller økonomiske tjenester
  • Offentlige organer
 • Eksisterende kunder: Organisasjoner som allerede har abonnement på Asana, er kvalifisert til å fornye abonnementet gjennom dette tilbudet.
 • Vilkår for bruk: Organisasjoner som ber om Asana-produkter må godta Asanas standardavtale for slike produkter, samt eventuelle relevante Asana-vilkår (kollektivt "Asana-terms") som en forutsetning for å få tilgang til produktene.
 • Antidiskrimineringspolitikk: Organisasjoner som fremmer, støtter eller praktiserer diskriminering basert på alder, etnisitet, kjønn, nasjonalitet, funksjonshemming, rase, kroppsstørrelse, religion, seksuell orientering eller sosioøkonomisk bakgrunn, er ikke kvalifisert til å delta. Organisasjoner må være villige og i stand til å attestere at de ikke diskriminerer på noen av disse ovennevnte grunnene for å motta produkter i dette donasjonsprogrammet.
 • Case studie: Organisasjoner som deltar i programmet må være villig og i stand til å gi informasjon til Asana for å skape en case studie eller gi en vurdering
 • Produktdistribusjon:
  • Produktene vil kun bli distribuert til kvalifiserende organisasjoner, og er ikke tilgjengelig for enkeltpersoner.
  • Organisasjoner kan ikke overføre eller videreselge Asana-produkter eller på annen måte bryte vilkårene i Asana-avtalene.
X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow