• Antall: Organisasjoner kan kun be om ett Asana-produkt gjennom TechSoup Norge hvert år for å få tilgang med nedsatt pris for alle organisasjonens teammedlemmer.
 • Budsjett: Organisasjoner med årlige driftsbudsjett av enhver størrelse er kvalifisert til å søke om produkter i dette programmet.
 • Kun ideelle organisasjoner og biblioteker: Produktene er kun tilgjengelige for kvalifiserte ideelle organisasjoner og offentlige biblioteker.
 • Organisasjonstyper: Følgende organisasjonstyper er ikke kvalifisert til å be om rabatterte produkter.
  • Religiøse organisasjoner uten allmenne samfunnsoppgaver. For å få en allmenn betegnelse må en organisasjon tilby tjenester til mennesker uavhengig av deres religiøse tro, og må ikke formidle en spesifikk trosretning. Det må også ha et eget organisasjonsnummer som er separat fra kirken eller den religiøse organisasjonen.
  • Sykehus, støttefunksjon for sykehus, sykepleierregistre eller byråer, helseforsikringsorganisasjoner, komponerte gruppehelseplaner, medisinske praksisforeninger for grupper, gruppeforeninger i fakultet.
  • Profesjonelle og bedriftsorganisasjoner
  • Gjensidige organisasjoner
  • Broderskapsorganisasjoner, ordrer eller foreninger; leverandører av andre tjenester eller fordeler til medlemmer eller ansatte
  • Idrettsorganisasjoner, atletiske, rekreasjonelle og sosiale aktiviteter, med unntak av lokalsamfunnssentre og rekreasjonelle fasiliteter for lokalsamfunnet
  • Organisasjoner med lovgivende og politiske aktiviteter
  • Politiske organisasjoner
  • Legater eller økonomiske tjenester
  • Offentlige organer
 • Eksisterende kunder: Organisasjoner som allerede har abonnement på Asana, er kvalifisert til å fornye abonnementet gjennom dette tilbudet.
 • Vilkår for bruk: Organisasjoner som ber om Asana-produkter må godta Asanas standardavtale for slike produkter, samt eventuelle relevante Asana-vilkår (kollektivt "Asana-terms") som en forutsetning for å få tilgang til produktene.
 • Antidiskrimineringspolitikk: Organisasjoner som fremmer, støtter eller praktiserer diskriminering basert på alder, etnisitet, kjønn, nasjonalitet, funksjonshemming, rase, kroppsstørrelse, religion, seksuell orientering eller sosioøkonomisk bakgrunn, er ikke kvalifisert til å delta. Organisasjoner må være villige og i stand til å attestere at de ikke diskriminerer på noen av disse ovennevnte grunnene for å motta produkter i dette donasjonsprogrammet.
 • Case studie: Organisasjoner som deltar i programmet må være villig og i stand til å gi informasjon til Asana for å skape en case studie eller gi en vurdering
 • Produktdistribusjon:
  • Produktene vil kun bli distribuert til kvalifiserende organisasjoner, og er ikke tilgjengelig for enkeltpersoner.
  • Organisasjoner kan ikke overføre eller videreselge Asana-produkter eller på annen måte bryte vilkårene i Asana-avtalene.
X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow