• Kvantitet: Organisasjoner kan kun motta et rabattert produkt per regnskapsår (periode 1. juli til 30. juni)
 • Budsjett: Organisasjoner med årlig driftsbudsjett på under US$10 millioner er kvalifisert for å motta produkter i dette programmet.
 • Ideelle organisasjoner og biblioteker: Produkter i dette programmet er bare tilgjengelig for kvalifiserte ideelle organisasjoner.
 • Organisasjonstyper: Alle organisasjonstyper er kvalifisert for produkter i dette programmet.
 • Vilkår for bruk: For å motta Zoom produkter i dette programmet, må organisasjoner godta vilkår for bruk.
 • Anti-diskrimineringspraksis: Organisasjoner som fremmer, støtter eller praktiserer diskriminering basert på alder, etnisitet, kjønn, nasjonalitet, funksjonshemning, rase, kroppsstørrelse, religion, seksuell orientering eller sosioøkonomisk bakgrunn er ikke kvalifisert til å delta i dette programmet. Organisasjoner må være i stand og villige til å bekrefte at de ikke diskriminerer på grunnlag av noen av de ovennevnte grunnene, for å kunne motta produkter i dette programmet.
 • Case-studie: Organisasjoner som mottar produktet i programmet må være villige og i stand til å gi informasjon til Zoom med formål å utvikle en case-studie eller vurdering av dette programmet.
 • Produktdistribusjon:Produktdistribusjon:
  • Produktene i dette programmet blir kun distribuert til kvalifiserte organisasjoner, og er ikke tilgjengelig for enkeltpersoner.
  • Organisasjoner som mottar produkter fra Zoom, kan ikke overføre eller videreselge disse.
X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow