Amazon Web Services

Browse Products

Mengde: Organisasjoner kan kreve et tilskudd på $ 1000 i AWS-kreditter per regnskapsår (1. juli til 30. juni).

Budget: Organisasjoner med årlige driftsbudsjett av enhver størrelse er kvalifisert til å søke om produkter i dette programmet.

Gjelder bare for Ideelle Organisasjoner and Biblioteker:Dette tilbudet kan kun distribueres til ideelle organisasjoner og offentlige biblioteker.

Organisasjonstyper: Utdanningsinstitusjoner, inkludert K-12 skoler, høyskoler, universiteter og handelsskoler, er ikke berettiget til å søke om tilskudd fra dette programmet, men kan være berettiget til AWS Utdannings program.

Brukervilkår: Organisasjoner som ber om et tilskudd må samtykke til AWS Credits Program for Non Profits retningslinjer og brukervilkår som en betingelse for å kunne motta tjenesten.

Oppfølgings spørreundersøkelse: Organisasjoner som søker om tilskudd må være villige og kunne delta i en oppfølgings spørreundersøkelse etter at de har mottatt denne bevilgningen.

Antidiskriminerings-politikk: Organisasjoner som taler for, støtter eller praktiserer diskriminering basert på alder, etnisitet, kjønn, nasjonal opprinnelse, funksjonshemming, rase, vekt, religion, seksuell legning eller sosioøkonomisk bakgrunn er ikke kvalifisert til å delta i dette programmet. Organisasjoner må være villige og i stand til å bekrefte at de ikke diskriminerer på noen av disse grunnene for å motta stipend i dette programmet.

Saks studier: Mottakerorganisasjoner må være villige og i stand til å gi informasjon til AWS for å skape en saks-studie eller vitnesbyrd gjeldende dette programmet.

AWS Poengfordeling:

Poeng vil bli distribuert innen dette programmet kun til kvalifiserte organisasjoner, ikke til enkeltpersoner.

Mottakerorganisasjoner kan ikke overføre eller videreselge AWS Poeng.

X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow