• Kun godkjente organisasjoner kan motta lisenser i denne ordningen, ikke privatpersoner.
  • Hvert skoleår (1. juli til 30. juni) kan organisasjoner bestille 20 lisenser av Norton Security.
  • For å bli godkjent for donasjoner må organisasjonen ha en omsetning på under $10 millioner USD.
  • Kin organisasjoner med 50 ansatte eller færre er kvalifisert.
  • Donasjoner fra NortonLifeLock er tilgjengelig for organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, folkebibliotek og menigheter.
  • Donasjoner vil ikke bli gjort tilgjengelig for visse student- og akademiske organisasjoner, faglige organisasjoner, noen sosiale klubber, organisasjoner som støtter politiske partier eller personer, opinionspåvirkere, eller religiøse organisasjoner hvis hovedformål kun er religiøst.
  • Organisasjoner som fremmer, støtter eller praktiserer diskriminering på bakgrunn av alder, etnisitet, kjønn, nasjonalitet, funksjonsnedsettelse, rase, størrelse, religion, seksuell orientering eller sosioøkonomisk bakgrunn vil ikke bli godkjent for denne ordningen. Alle organisasjoner må være villige og i stand til å attestere på at de ikke diskriminerer på bakgrunn av noen av de nevnte grunnene for å motta donasjoner.
  • NortonLifeLock-produkter kan ikke brukes i de sanksjonerte landene Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria, inkludert ved gjennomreise.
  • NortonLifeLock-produkter kan ikke overdras eller videreselges.
X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow