Veritas Donation Program

Browse Products
 • Kvantitet: Organisasjoner kan forespørre om å inneha ett av hvert produkt per regnskapssår (1 Juli til 30 Juni).
 • Budsjett: Organisasjoner med årlige opererende budsjetter på $10 millioner eller mindre er berettiget donerte produkter i dette programmet.
 • Kun ideelle organisasjoner og biblioteker: Produktene for dette programmet er kun tilgjengelige for berettige ideelle organisasjoner og offentlige biblioteker.
 • Type organisasjoner: Disse følgende organisasjonene er ikke berettiget anmodning av donerte produkter i dette programmet.
  • Visse studentgrupper eller akademiske organisasjoner
  • Arbeidstaker eller medlemskap fordel organisasjoner
  • Visse sosiale klubber eller fritidsklubber
  • Speidere
  • Organisasjoner som støtter et politisk parti eller kandidater
  • Interesseorganisasjoner
  • Troskap-baserte organisasjoner som har religion som primært formål (se vår Religiøse Organisasjoner page)
 • Vilkår for bruk: Organisasjoner som har anmodet om Veritas produkter må samtykke til hvert gjeldende vilkår for bruk.
 • Anti-diskriminering policy: Organisasjoner som fremmer, støtter, eller praktiserer diskriminering av alder, etnisitet, kjønn, opprinnelse, uførhet, rase, størrelse, religion, seksuell orientering, eller sosioøkonomisk bakgrunn er ikke berettiget deltagelse i programmet. Organisasjoner må være villige og i stand til å bekrefte at de ikke diskriminerer noe av det som er detaljert ovenfor for å få tilgang til produktene i dette programmet.
 • Saksstudie: Mottaker organisasjoner må være villige og i stand til å tilføre Veritas informasjon med formål om å lage et saksstudie eller attest for dette programmet.
 • Produkt distribusjon:
  • Produktene vil kun bli distribuert under dette programmet for berettige organisasjoner, ikke enkeltpersoner.
  • Mottaker organisasjoner skal ikke overføre eller videreselge Veritas produkter.
X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow