• Kun godkjente organisasjoner, ikke enkeltpersoner, kan motta donasjoner gjennom dette programmet.
  • Organisasjoner kan motta én donasjon per skoleår (1. juli til 30. juni).
  • Denne organisasjonen er tilgjengelig for organisasjoner uavhengig av organisasjonens omsetning.
  • Denne donasjonen er tilgjengelig for organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret og til folkebibliotek.
  • Denne donasjonen er tilgjengelig for alle typer organisasjoner.
  • Organisasjoner som mottar donasjoner må si seg villig til å dele erfaringer med CleverReach dersom de ønsker det for videreutvikling eller markedsføring.
  • Organisasjoner som fremmer, støtter eller praktiserer diskriminering basert på alder, etnisitet, kjønn, etnisitet, funksjonshemninger, rase, størrelse, religion eller sosioøkonomisk bakgrunn kan ikke motta donasjoner gjennom dette programmet. Alle organisasjoner må bekrefte at de ikke diskriminerer på bakgrunn av noen av disse grunnene for å motta donasjoner.
  • Organisasjoner som mottar donasjoner kan ikke gi bort eller videreselge disse.
X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow