• Produkter som doneres gjennom dette programmet gis kun til kvalifiserte organisasjoner, ikke til enkeltindivider.

 • Organisasjoner kan kun få ti donasjoner innenfor ett regnskapsår (1. juli til 30. juni)

 • Kun organisasjoner med driftsbudsjett på 10 millioner dollar eller mindre er kvalifiserte for donasjoner.

 • Kun folkebibliotek og organisasjoner som enten er registrert i Frivillighetsregisteret eller står oppført på Skatteetaten sin liste over organisasjoner som er omfattet av fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner, er kvalifisert for donasjoner.

Donasjoner vil ikke være tilgjengelige for følgende typer organisasjoner:

 • Organisasjoner som driver med lovgivende eller politiske aktiviteter

 • Organisasjoner som driver med opinionspåvirkning

 • Organisasjoner som kun er til nytte for ansattes eller medlemmenes velferd

 • Religiøse organisasjoner som ikke også har en sekulær virksomhet. Med sekulær virksomhet menes at organisasjon tilbyr en separat tjeneste eller aktivitet til mennesker uavhengig av deres religiøse tilhørighet og uten å ha til hensikt å misjonere.

 • Mottakerorganisasjoner må være villige til å tilby informasjon om bruken av produktet som Autodesk kan bruke til profilering av produktet.

 • Organisasjoner kan ikke få en donasjon uten en eksplisitt godkjennelse fra The Autodesk Foundation dersom de allerede har skaffet seg programvare fra Autodesk utenom et donasjonsprogram i løpet av de tre siste årene.

 • Organisasjoner som fremmer, støtter eller praktiserer diskriminering basert på alder, etnisitet, kjønn, nasjonalitet, funksjonshemninger, rase, størrelse, religion, seksuell orientering eller sosioøkonomisk bakgrunn, er ikke kvalifisert til å delta i donasjonsprogrammet. Organisasjonene må kunne attestere at de ikke diskriminerer på bakgrunn av noen av de ovennevnte årsakene.

 • Autodesk forbeholder seg retten til når som helst å terminere en lisens dersom:

 • Din organisasjon ikke oppfyller kvalifiseringskravene slik de er bestemt av Autodesk og deres partnere.

 • Din organisasjon melder seg ut av TechSoup eller dersom Autodesk og TechSoup avbryter sitt samarbeid.

 • Din organisasjon oversender eller videreselger et Autodeskprodukt.

 • Autodeskprodukter kan ikke oversendes eller videreselges.

X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow