Tableau Software Donation Program

Browse Products
 • Antall: Kvalifiserte frivillige organisasjoner kan få inntil fem donasjoner i løpet av et skoleår (1. juli til 30. juni).
 • Budsjett: Organisasjoner med en årlig omsetning på mindre enn 40 millioner kroner kvalifiserer til denne donasjonen.
 • Kun frivillige organisasjoner:Donasjoner av Tableau er kun tilgjengelig for organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, folkebibliotek og menigheter.
 • Organisasjonstype: Følgende typer organisasjoner er ikke kvalifiserte til å motta donasjoner av Tableau.
  • Stiftelser
  • Religiøse organisasjoner uten sekulære virksomheter. Sekulære virksomheter er definert som aktivitet rettet mot mennesker uavhengig av deres religiøse tro og uten å drive misjonsvirksomhet.
 • Betingelser: Organisasjoner som ønsker donasjoner av Tableau må godta alle betingelser beskrevet i Tableau End User License Agreement.
 • Antidiskriminering Organisasjoner som fremmer, støtter eller praktiserer diskriminering basert på alder, etnisitet, kjønn, nasjonalitet, funksjonshemning, rase, størrelse, religion, seksuell orienteering eller sosioøkonomisk bakgrunn kvalifiserer ikke til donasjoner fra Tableau. Organisasjoner må være villige og i stand til å attestere at de ikke diskriminerer på bakrunn av noen av de listede grunnene.
 • Case-studie: Organisasjoner som mottar donasjoner må være villige til å gi informasjon om egen bruk som Tableau kan bruke som case-studier.
 • Distribuering:
  • Programvare vil kun bli donert til kvalifiserte organisasjoner, ikke til privatpersoner.
  • Organisasjoner som mottar donasjoner kan ikke videreselge disse.

Bestill Tableu

X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow