Bitdefender Donation Program

Browse Products
 • Antall: Organisasjoner kan be om inntil 50 brukerlisenser innenfor et år (1 juli til 30 juni). De 50 lisensene kan brukes på ett produkter eller fordeles mellom flere.
 • Budsjett: Organisasjoner med årlige driftsbudsjetter på $ 1.4 millioner eller mindre er kvalifisert for produkter i dette programmet.
 • Frivillige organisasjoner og folkebibliotek: Produkter i dette programmet er bare tilgjengelig for kvalifiserte folkebibliotek og frivillige organisasjoner som enten er meldt inn i frivillighetsregisteret eller står oppført på skatteetatens liste over organisasjoner som kan motta skattefrie gaver.
 • Organisasjonsformer: Organisasjoner som driver med følgende aktivitet er ikke kvalifisert for disse donasjonene.
  • religiøse aktiviteter
  • skoler
  • høyskoler
  • universiteter
  • handelsskoler
  • Noen idretts- og sosiale aktiviteter
  • Lovgivende og politiske aktiviteter
  • Opinionspåvirkning
 • Vilkår for bruk: Organisasjoner som ber om BitDefender-produkter må godta gjeldende vilkår for tjenesten.
 • Anti-diskrimineringspolitikk: Organisasjoner som forfekter, støtter eller i praksis diskriminerer basert på alder, etnisitet, kjønn, nasjonalitet, funksjonshemming, rase, størrelse, religion, seksuell legning eller sosioøkonomisk bakgrunn er ikke kvalifisert til å delta i dette programmet. Organisasjoner må være villig og i stand til å bevitne at de ikke diskriminerer for å få tilgang til donasjoner.
 • Case-studie: Mottakerorganisasjoner må være villig og i stand til å gi informasjon til Bitdefender med henblikk på å skape en case-studie av programmet.
 • Produktdistribusjon:
  • Produktene vil bli donert til kvalifiserte organisasjoner, ikke til enkeltpersoner.
  • Mottakerorganisasjoner kan ikke overføre eller videreselge BitDefender-produkter.
X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow