Zoom

Zoom Eligibility and Restriction Criteria

Restrictions: 
  • Kvantitet: Organisasjoner kan kun motta et rabattert produkt per regnskapsår (periode 1. juli til 30.

Zoom

Zoom sitt rabattprogram på TechSoup Norge gir tilgang til video og web konferanser samt webinar og room connector programvare til kvalifiserte ideelle organisasjoner.

Du kan bruke Zoom produkter til å kommunisere med kolleger, samarbeidspartnere, givere, frivillige og interessenter gjennom nettmøter og webinarer.

Syndiker innhold