Amazon Web Services

Amazon Web Services Tilskuddsprogram for Ideelle Organisasjoner

Amazon Web Services (AWS) Tilskuddsprogram for Ideelle Organisasjoner tilbyr AWS Kampanjepoeng ("poeng") for skytjenester til ideelle organisasjoner og offentlige biblioteker som oppfyller kravene, over hele Norge.

 

Syndiker innhold