Symantec Desktop

Symantec desktop

Gjennom TechSoup gir Symantec donasjoner av Symantec Enterprise og Symantec Norton til godkjente frivillige organisasjoner, folkebibliotek og menigheter i hele Norge.

Du kan bruke Symantec Enterprise for å forbedre sikkerheten på flere datamaskiner på samme nettverk. Det finnes donasjoner som passer for både små, mellomstore og store organisasjoner.

Du kan bruke produkter fra Symantec Norton for å forbedre sikkerheten og ytelsen på individuelle enheter som ikke er en del av et nettverk.

Godkjenning og betingelser

Godkjente organisasjoner kan bestille opptil 20 lisenser av Norton Security og 20 lisenser av Norton Utilities.

Hvert skoleår (1. juli til 30. juni) kan organisasjoner bestille opptil to Symantec Enterprise-produkter. Opp til 100 lisenser kan bestilles for hvert av Symantec Enterprise-produktene med unntak av Backup Exec, hvor det kun kan bestilles 1 lisens.

Les mer på Godkjenning og betingelser for å se om din organisasjon kan godkjennes.

Symantec

Restrictions: 
  • Kun godkjente organisasjoner kan motta lisenser i denne ordningen, ikke privatpersoner.
  • Hvert skoleår (1. juli til 30. juni) kan organisasjoner bestille opptil 20 lisenser av Norton Security og 20 lisenser av Norton Utilities.
  • Hvert skoleår (1. juli til 30. juni) kan organisasjoner bestille opptil to Symantec Enterprise-produkter.
Syndiker innhold