Symantec Enterprise

Symantec Enteprise

Restrictions: 
  • Kun godkjente organisasjoner kan motta lisenser i denne ordningen, ikke privatpersoner.
  • Hvert skoleår (1. juli til 30. juni) kan organisasjoner bestille opptil to Symantec Enterprise-produkter.

Symantec Enterprise

Gennem Symantecs donationsprogram hos TechSoup kan godkendte organisationer få Symantec Enterprise produkter.

Du kan bruge Symantec Enterprise-produkter til at øge sikkerheden på computere i netværk. Symantec-donationsprogrammet indeholder produkter beregnet til små, mellemstore og store virksomheder.

Syndiker innhold