DocuSign Eligibility and Restriction Criteria

Restrictions: 
 • Kvantitet: Organisasjoner kan anmode om fem Standard Edition-produkter og fem Business Pro Edition-produkter per regnskapsår (1. juli til 30. juni).
 • Budsjett: Organisasjoner med årlige driftsbudsjetter på $ 1 million eller mindre er berettiget for produkter til dette programmet.
 • Kun ideelle organisasjoner og biblioteker: Produkter for dette programmet er kun tilgjengelige for berettigede ideelle organisasjoner og offentlige biblioteker .
 • Organisasjonstyper: De følgende organisasjoner er ikke berettiget til å anmode produkter for dette programmet.
  • Lovgivende og politiske aktivitetsorganisasjoner
  • Interesseorganisasjoner
  • Medlemskap og fordelsorganisasjoner for ansatte
  • Tilknytning til United Way
 • Eksisterende kunder: Organisasjoner som allerede har et DocuSign-abonnement, er ikke berettiget for produkter i dette programmet med mindre abonnementet ble oppnådd gjennom [PNGO NAME].
 • Tjenestevilkår: Organisasjoner som anmoder om DocuSign-produkter, må godta alle relevante tjenestevilkår.
 • Anti-diskriminering policy: Organisasjoner som forfekter, støtter eller praktiserer diskriminering basert på alder, etnisitet, kjønn, nasjonal opprinnelse, funksjonshemming, rase, størrelse, religion, seksuell legning eller sosioøkonomisk bakgrunn er ikke berettiget til å delta i dette programmet. Organisasjoner må være villige og i stand til å attestere at de ikke diskriminerer på noen av disse grunnene for å motta produkter i dette programmet.
 • Saksstudie: Mottakerorganisasjoner må være villige og i stand til å gi informasjon til DocuSign til formål om å skape en saksstudie eller attest om dette programmet.
 • Produktdistribusjon:
  • Produktene vil bli distribuert under dette programmet til berettigede organisasjoner, og ikke til enkeltpersoner.
  • Mottakerorganisasjoner kan ikke overføre eller videreselge DocuSign-produkter.