Veritas Backup Exec 21

Veritas Product Logo.png
SKU: G-49695
Administrasjonsgebyr:
1 500kr
Donasjonspartner:
Plattform:
Media:
Beskrivelse: 

Veritas Backup Exec er et sikkerhetskopi og gjenopprettselses programvare som bli kjørt på Windows Server. Med agentene og alternativene inkludert vil den sikkerhetskopiere Windows, Mac, Linux PCer og virtuelle maskiner.

Denne donasjonen forsyner en lisens for Veritas Backup Exec 21. En Backup Exec lisens tillater Backup Exec serveren å sikkerhetskopiere uttalige antall enheter. Kun en lisens er nødvendig per organisasjon.

Fordelene for organisasjonen

Regelmessige sikkerhetskopier kan beskytte din organisasjon mot katastrofisk tap av data. Med Backup Exec vil du kunne sikkerhetskopiere data fra flere kilder på et sentralisert grensesnitt.

Hoved evner

  • Lett å bruke: Et intuitivt grensesnitt og wizards forenkler installasjonen, setupen, sikkerhetskopien, gjenopprettelsen, media administrasjonen, katastrofe beredskapen, An intuitive interface and wizards simplify installation, setup, backup, recovery, media management, disaster preparation, klynge installasjon, og agent konfigurasjon.
  • Sikkerhetskopi av flere servere: Du kan sikkerhetskopiere flere servere på en gang, enten som en del av en sikkerhetskopi definisjon eller individuelt i separate definisjoner.
  • Alternativer for lagringsplass: Du kan sikkerhetskopiere til nesten hvilken som helst lagringsenhet, inkludert disk, tape, deduplisert lagring, eller tredjepart sky, inkludert Amazon Web Services (AWS) Storage Gateway VTL.
  • Block-level deduplikasjon: Backup Exec deduplikerer data gjennom alle backup jobber, includert fysiske og virtuelle omgivelser.
  • Allsidig gjenopprettelse: Du kan gjenopprette virtuelle maskiner, applikasjoner, databaser, filer, mapper, og mindre objekter direkte fra sikkerhetskopi disken.
  • Forenklet katastrofe gjenopprettelsesteknologi: Når katastrofen inntreffer, kan Back Exec gjenopprette en hel server til samme eller ulik hardware på få minutter, ikke timer eller dager.

Agenter og alternativer

Agenter og alternativer utvider plattform- og funksjonsstøtte for Backup Exec-omgivelser. Du kan bruke et ubegrenset antall av disse agentene i et nettverk, slik at flere agenter kan beskytte flere servere. Versjonen av Backup Exec er tilgjengelig via TechSoup Norge, og inkluderer alle tilgjengelige agenter og alternativer. For en komplett liste, se Backup Exec agenter og alternativer.

Sammenligning med System Recovery

Dette produktet er en av to Veritas-backup-applikasjoner på bedriftsnivå. For en sammenligning av applikasjonene som tilbys gjennom TechSoup Norge, se Guide for Veritas Gjenopprettelse og Sikkerhetskopi produkter.

NFR Versjon

Versjonen av dette produktet som er tilgjengelig via TechSoup Norge er ikke-videresalg (NFR) versjonen. Du kan ikke oppgradere NFR-produkter til nye utgivelser. Hvis du søker om ny utgivelse, må du anmode om en ny donasjon gjennom TechSoup Norge. I tillegg inkluderer ikke NFR-produkter telefonassistanse for produktproblemer eller tilleggsprogrammer; gratis online teknisk support er imidlertid tilgjengelig på Veritas website via deres kunnskapsbaser og diskusjonsforum.

Velg nøye

Administrasjonsgebyret for dette produktet refunderes ikke, og produktet kan ikke byttes.

Skaffe seg produktet

Forvent å bli tilsendt to e-poster. Når TechSoup Norge godkjenner forespørselen din, vil vi sende en melding til organisasjonens e-postadresse med innledende informasjon om hvordan man skaffer seg dette produktet. Like etter vil giverpartneren sende en e-post med informasjon som er nødvendig for å fullføre installasjonen eller aktiveringen.

Systemkrav

Pris: 1 500kr