Anvendelse av AWS-Poeng

1.1. AWS-Poeng kan kun brukes opp mot avgifter og gebyrer for de spesifikke tjenestene som nevnes i AWS (samlet, "Kvalifiserte tjenester") i samsvar med poeng vilkårene og andre vilkår og betingelser for bruk av AWS-tjenestene, inkludert Kundeavtalen. Du kan ikke bruke Poeng for avgifter eller gebyrer for tjenester som brukes før du mottar poeng, reserverte forekomster, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, eventuell forhåndsavgift for enhver tjeneste, eller for andre tjenester som kan bli spesifisert av AWS fra tid til annen (Samlet "Ineligible Services"). Din AWS-konto blir fakturert til standardpriser for bruk av ikke-kvalifiserte tjenester. I tillegg, i den utstrekning eventuelle gebyrer eller kostnader for kvalifiserte tjenester overstiger mengden av tilgjengelige kreditter, blir tilleggsavgiftene fakturert til din AWS-konto.

 

1.2. Dine AWS-poeng kan bare brukes til å støtte aktiviteter som er direkte knyttet til det oppgitte ideelle arbeidet ditt.

 

1.3. Du må ha en gyldig AWS-konto (eller opprett en ny AWS-konto hvis du ikke allerede har en) før du kan bruke AWS-poeng. Når dine poeng er lagt til, blir all ekstra bruk av tjenestene fakturert til din AWS-konto på våre standardpriser. Kredittene utløper 1 år fra datoen vi bruker poeng koden til din AWS-konto. Du er eneansvarlig for å overvåke bruksavgifter på din AWS-konto. Manglende bruk av poeng før utløpsdatoen vil føre til tap av AWS-poeng. Vi forbeholder oss retten til å kansellere dine poeng når som helst. Ingen refusjon vil bli gitt for utløpte eller kansellert poeng og poeng vil ikke kunne refunderes.

 

1.4. Dine AWS-poeng er personlige for deg. Du kan ikke selge, lisensiere, leie eller på noen annen måte overføre poeng. Dine poeng kan ikke brukes på en annens konto. Poengene er ugyldige hvis du forsøker å selge, lisensiere, leie eller på noen annen måte overføre dem. Poengene har ingen egenverdi, kan ikke innløses for kontanter, har ingen kontantverdi, og tjener bare som et middel til å gi en bonus for å bruke AWS Tjenester

.

 

1.5. Dine kreditter er ugyldige i tilfelle av svindel, misbruk eller manglende oppfyllelse av poeng vilkårene eller vilkårene i Kundeavtalen. OG I FORBINDELSE MED ANDRE LOVER OG REGLER, MÅ DU TILBAKE BETALE TIL OSS BELØPET AV ALLE AWS-POENG DU ANVENDER ELLER FORSØKER Å ANVENDE VED BRUDD PÅ AWS-POENG VILKÅRENE ELLER KUNDERAVTALEN.

 

1.6. Kredittene kan bare brukes for avgifter og gebyrer for kvalifiserte tjenester, og vil ikke bli brukt mot salg, bruk, brutto kvitteringer eller lignende transaksjonsskatter ("transaksjonsavgifter") som kan gjelde for deg. Gjeldende transaksjonsskatt blir fakturert til din AWS-konto.

 

  1. Tilleggs Bestemmelser

2.1. Du gir herved AWS tillatelse til å bruke ditt navn og / eller likhet for å fremme AWS Poeng Programmet for Ideelle Organisasjoner.

 

2.2. Du kan ikke utstede noen pressemelding om AWS Poeng Programmet for Ideelle Organisasjoner uten vårt skriftlige samtykke på forhånd. I tillegg er du enig i ikke å misrepresentere eller pynte på forholdet mellom oss og deg. For eksempel at vi støtter, sponser, godkjenner eller bidrar med penger til din organisasjon og ditt oppdrag, med mindre du har vår forhånds gitte skriftlige tillatelse. All bruk av AWS logo(er) må strengt overholde AWS Trademark Guidelines, AWS Co-Marketing Guidelines, og eventuelle andre restriksjoner som bestemmes fra tid til annen av AWS.

 

2.3. Du må overholde retningslinjene for AWS Poeng Program for Ideelle Organisasjoner.

 

2.4. Vi kan avslutte eller endre AWS Poeng Programmet for Ideelle Organisasjoner til enhver tid..

 

2.5. Eventuelle data eller opplysninger knyttet til AWS Tjenestetilbudene du oppdager, utleder, utvikler eller på annen måte lærer om gjennom din bruk av AWS Tjenestene, anses å være AWS konfidensiell informasjon i henhold til vilkårene i Kundeavtalen, og du må godtar å opprettholde slik informasjon i streng tillit i samsvar med vilkårene i Kundeavtalen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon knyttet til sikkerhetsrelaterte problemer og foreslåtte forbedringer av tjenestetilbudet.

 

2.6. Med mindre det er skriftlig avtalt med oss, kan poeng ikke bli brukt (og du ikke er kvalifisert for å motta eventuelle poeng) hvis du bruker din AWS-konto for eller på vegne av den amerikanske føderale regjeringen. Hvis du mottar / bruker Poeng på vegne av noen annen statlig enhet, bekrefter du at mottaket og bruken av poeng ikke er forbudt eller i uoverensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter eller bindende bestillinger, inkludert gjeldende etikk eller anskaffelses Regler, og vil ikke skape en interessekonflikt for AWS.