Amazon Web Services Tilskudds Program for Ideelle Organisasjoner

Amazon Web Services (AWS) Tilskudds Program for Ideelle Organisasjoner tilbyr AWS Kampanje Poeng ("poeng") for cloud tjenester til ideelle organisasjoner og offentlige biblioteker som oppfyller kravene, over hele Norge.

 

Man kan bruke disse service poengene opp mot bruksavgifter for AWS on-demand cloud services og visse AWS support avgifter. AWS er en sikker cloud services plattform som tilbyr databehandlingskraft, database lagring, innehold visning og andre bruksområder uten at organisasjonen behøver å investere i noen fysisk infrastruktur. Poengene er ikke gyldige for bruk opp mot Reserved Instances, Mechanical Turk, Route53 domene kjøp eller support lanserings avgifter.

 

For mer informasjon, gå til Amazon Web Services Credits Program for Non Profits FAQ og se hvordan ideelle organisasjoner tilpasser seg AWS cloud produkter og løsninger.

 

Om det er tilgjengelig for din Organisasjon

For å finne ut om din organisasjon kan motta donasjoner gjennom AWS programmet, kan du lese gjennom Amazon Web Services Credits Program for Non Profits retningslinjer.

 

Registrering for AWS Gratis Tier

I tillegg til AWS Credits Program for Ideelle Organisasjoner, tilbyr AWS et AWS Gratis Tier tilbud for alle nye kunder i 12 måneder etter organisasjonens påmeldings dato. AWS Gratis Tier er et tilbud som er separat fra AWS Credits Program. Dette gjør det mulig for nye kunder å bruke visse AWS-tjenester gratis opp til visse bruksgrenser.

 

AWS anbefaler at potensielle tilskudds mottakere melder seg på AWS Gratis Tier før de søker om dette tilbudet.

 

I de fleste situasjoner, vil organisasjonen bruke både AWS Credits Program for Ideelle Organisasjoner og AWS GratisTier. Denne kombinasjonen kan hjelpe organisasjonens anvendelse av AWS's cloud infrastruktur etter kontant kort prinsippet for å drifte websider, programvare for innsamling for veldedige formål, lagre og analysere data og utvikle nye systemer.

 

Om Amazon Web Service Poeng Program for Ideelle organisasjoner

Amazon Web Services (AWS) forstår at også ideelle organisasjoner kan trenge teknologi som hjelper dem med å oppnå sine mål uten å kaste bort dyrebare ressurser. Vi jobber hardt for å kunne tilby billig og svært skalerbar infrastruktur teknologi for å bygge nettsteder, drift kjernevirksomhet og medarbeider systemer, administrere oppsøkende virksomhet og veldedighets innsamlinger. Vi ønsker å styrke de ideelle organisasjonene over hele verden, så de ikke behøver å betale for datakraft de ikke bruker. Slik at de kan fokusere sine ressurser på sitt viktige arbeid.

 

Produktbeskrivelse for produktene i denne lanseringen, er de enkle beskrivelsene i Produkt Kort beskrivelse om Amazon Web Services Poeng for Ideelle Organisasjoner på $2,000 i AWS poeng er gyldige i 12 måneder. Kan brukes som betaling for AWS on-demand sky tjenester Amazon Web Services Credits for Ideelle Organisasjoner – Fornyelse av AWS poeng Oppnådd gjennom TechSoup Norge kvalifiseringsretningslinjer for Amazon Web Services Poeng Program for Ideelle Organisasjoner