Box Regler, kvalifisering og begrensninger

Restrictions: 

Produkter som doneres gjennom denne ordningen vil kun bli gitt til kvalifiserte organisasjoner, ikke enkeltpersoner.

Organisasjoner kan kun motta én donasjon gjennom hele sitt livsløp.

Donasjonen kan ikke brukes for å fornye et eksisterende Box-abonnement

Donasjoner er tilgjengelig for organisasjoner uavhengig av størrelse på budsjettet.

Donasjoner er tilgjengelig for frivillige organisasjoner og folkebibliotek som enten er registrert i Frivillighetsregisteret eller er oppført på Skatteetatens liste over organisasjoner som er omfattet av fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.

Donasjoner er ikke tilgjengelig for organisasjoner med hovedvirksomhet på et av de følgende områdene:

  • Skoler
  • Sykehus, organisasjoner som driver med helseforsikring eller relaterte virksomheter.
  • Kredittforeninger
  • Offentlige virksomheter
  • Lån eller kredittrapportering
  • Fordeler for medlemmer eller ansatte

Mottakerorganisasjoner må si seg villig til å gi informasjon om bruken av produktet som Box.org kan bruke i profileringsarbeid.

Organisasjoner som fremmer, støtter eller selv diskriminerer på bakgrunn av alder, etnisitet, kjønn, nasjonalitet, funksjonshemminger, rase, størrelse, religion, legning eller sosioøkonomisk bakgrunn er ikke kvalifisert til å delta i dette programmet. Organisasjoner må kunne dokumentere at de ikke diskriminerer på bakgrunn av noen av de ovenevnte grunnene for å motta donasjoner.

Produkter fra Box.org kan ikke overdras eller selges.