BitDefender Begrensninger

Restrictions: 
  • Antall: Organisasjoner kan be om inntil 50 brukerlisenser innenfor et år (1 juli til 30 juni). De 50 lisensene kan brukes på ett produkter eller fordeles mellom flere.
  • Budsjett: Organisasjoner med årlige driftsbudsjetter på $ 1.4 millioner eller mindre er kvalifisert for produkter i dette programmet.
  • Frivillige organisasjoner og folkebibliotek: Produkter i dette programmet er bare tilgjengelig for kvalifiserte folkebibliotek og frivillige organisasjoner som enten er meldt inn i frivillighetsregisteret eller står oppført på skatteetatens liste over organisasjoner som kan motta skattefrie gaver.
  • Organisasjonsformer: Organisasjoner som driver med følgende aktivitet er ikke kvalifisert for disse donasjonene.
    • religiøse aktiviteter
    • skoler
    • høyskoler
    • universiteter
    • handelsskoler
    • Noen idretts- og sosiale aktiviteter
    • Lovgivende og politiske aktiviteter
    • Opinionspåvirkning
  • Vilkår for bruk: Organisasjoner som ber om BitDefender-produkter må godta gjeldende vilkår for tjenesten.
  • Anti-diskrimineringspolitikk: Organisasjoner som forfekter, støtter eller i praksis diskriminerer basert på alder, etnisitet, kjønn, nasjonalitet, funksjonshemming, rase, størrelse, religion, seksuell legning eller sosioøkonomisk bakgrunn er ikke kvalifisert til å delta i dette programmet. Organisasjoner må være villig og i stand til å bevitne at de ikke diskriminerer for å få tilgang til donasjoner.
  • Case-studie: Mottakerorganisasjoner må være villig og i stand til å gi informasjon til Bitdefender med henblikk på å skape en case-studie av programmet.
  • Produktdistribusjon:
    • Produktene vil bli donert til kvalifiserte organisasjoner, ikke til enkeltpersoner.
    • Mottakerorganisasjoner kan ikke overføre eller videreselge BitDefender-produkter.