Godkjenningstjenester | Ofte stilte spørsmål fra frivillige organisasjoner

Hva er en godkjenningskode?

 • En godkjenningskode er en unik kode som en enkeltperson kan bruke på vegne av organisasjonen, som har blitt godkjent av TechSoup Norge.
 • Med en gang en slik kode har blitt brukt for første gang, er organisasjonen blitt en gyldig bruker av tjenestene og produktene som til enhver tid er tilgjengelige.

Hvordan ser en godkjenningskode ut?

En slik kode vil ligne på dette: 123a4567@MyNGOname

Hvordan får jeg en godkjenningskode??

 • Godkjenningskoder kan lages via TechSoup Norge-kontoen deres, og kan utstedes utelukkende til personer med fullmakt til å representere organisasjonen utad.
 • Kodene er gyldige i 60 dager. Derfor er det best å kun utstede dem ved behov.
 • Dersom du er organisasjonens kontoholder i TechSoup Norge, må du:
 1. Logge inn  på din TechSoup-konto
 2. På siden for “Min konto”, og klikk på “godkjenningskode”.
 3. Trykk på “Legg til ny godkjenningskode.
 4. ”Tast inn navn, etternavn og e-post til den som skal bruke koden.
  Viktig! Kun personer som har representasjonsmyndighet i organisasjonen kan få tilgang til godkjenningskoder. Dette kan være et styremedlem, en frivillig eller en ansatt – det viktige er at det er noen som har helhetlig kjennskap til organisasjonen. Ikke lag en godkjenningskode til noen som ikke har autorisert representasjonsmyndighet i organisasjonen.
 5. Trykk på Legg til ny godkjenningskode. Din nye kode vil nå komme opp.
 6. Dersom du selv skal bruke koden:
  1. Kopier koden.
  2. Lim den inn der du først ble spurt om å taste inn koden.
 7. Dersom du lagde koden på vegne av en annen, godkjent representant fra organisasjonen.
  1. Kopier koden.
  2. Send den på e-post til noen andre i organisasjonen.
  3. Den autoriserte representanten vil deretter bruke koden der dere først ble spurt om å taste inn koden.

Dersom du ikke er kontoinnehaver i TechSoup Norge:

 1. Kontakt deres kontoinnehaver i TechSoup Norge og be vedkommende sende den til deg.
 2. Du vil kun få en godkjenningskode dersom du har representasjonsmyndighet.

Dersom din organisasjon venter på godkjennelse fra TechSoup Norge:

 1. Må du først gå gjennom registreringsprosessen 
 2. Når din organisasjon blir godkjent, kan du opprette kode slik beskrevet ovenfor.

Hva gjør jeg etter å ha mottatt godkjenningskoden?

 1. For å få tilgang til produktene for frivillige organisasjoner, selskaper eller stiftelser som samarbeider med TechSoup Norge, må du oppgi en godkjenningskode.
 2. Kopier koden fra TechSoup Norge og tast den inn der den blir etterspurt.

Hvor ofte vil jeg få bruk for godkjenningskoden?

 • For å få tilgang til de fleste produktene og tjenester, vil det kun være nødvendig å oppgi koden én gang. Enkelte tjenester krever imidlertid at du oppgir den flere ganger.
 • Du kan også bruke denne koden for å få tilgang til andre produkter, inntil koden går ut.

Når går koden ut?

 • Hver godkjenningskode er gyldig i 60 dager.
 • Ettersom godkjenningskoden går ut etter 60 dager, er det best å lage ny etter behov.
 • At koden går ut, påvirker ikke bruken av de tjenestene du allerede har tatt i bruk.

Hva gjør jeg om koden går ut før jeg har rukket å bruke den?

 • Kontoholderen i TechSoup Norge kan opprette eller oppdatere koden.
 • Dersom dere oppdaterer koden, erstatter denne den gamle koden. Denne er gyldig i 60 dager.

Dersom du er kontoholder i TechSoup Norge:

 1. Logg inn på organisasjonens TechSoup Norge-konto.
 2. Etter at du har gått inn på “Min side”, trykk på “Godkjenningskode”.
 3. Finn den gamle koden. (Navn og e-post på innehaver av forrige kode vil bli oppgitt ved siden av koden).
 4. Trykk på “Oppdater godkjenningskode”. Koden oppdateres automatisk.
 5. Dersom du har laget en ny kode som du selv skal bruke:
  1. Kopier godkjenningskoden.
  2. Lim den inn der du først ble spurt om å oppgi godkjenningskode.
 6. Dersom du opprettet koden på vegne av en annen autorisert representant fra organisasjonen:
  1. Kopier koden
  2. Send den på e-post til rette vedkommende. Vedkommende vil deretter oppgi koden der den ble forespurt. Dersom du ikke har tilgang på organisasjonens konto i TechSoup Norge, be rette vedkommende oppdatere godkjenningskoden.

Hvor mange godkjenningskoder kan jeg ha?
Gitt at du har representasjonsmyndighet, kan du ha ubegrenset antall koder.

Hvorfor skulle jeg opprette en ny kode?

 • Kontohaveren i TechSoup Norge kan oppdatere en godkjenningskode etter behov.
 • Dersom organisasjonen ønsker å erverve et nytt produkt, kan det for eksempel være aktuelt å opprette en ny kode, fremfor å oppdatere en eksisterende kode.

Kan flere i organisasjonen ha tilgang på godkjenningskoder?

 • Ja. Disse kan utstedes etter organisasjonens behov til alle som har representasjonsmyndighet.
 • Ettersom kodene utgår etter 60 dager, er det best å opprette nye etter behov.