Adobe Programme

Restrictions: 
 • Antall produkter:
  • Organisasjoner kan bestille så mange personlige Creative Cloud-medlemskap og Document Cloud-medlemskap som de ønsker.
 • Budsjett:
  • Organisasjoner med årlige budsjetter i alle størrelser kan bestille personlige Creative Cloud-medlemskap og Document Cloud-medlemskap gjennom dette programmet.
 • Kun for frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser, menigheter og bibliotek: Produkter i dette programmet er tilgjengelig kun til frivillige organisasjoner, ideelle stiftelser og menigheter som er registrert i Frivillighetsregisteret og folkebibliotek.
 • Organisasjonskategorier:
  • Følgende organisasjoner er ikke godkjente for dette donasjonsprogrammet:
   • Organisasjoner som driver med oppgradering av datamaskiner
   • Politiske partier
   • Organisasjoner som kun arbeider med opinionspåvirkning
   • Religiøse virksomheter som ikke også har sekulære aktiviteter. En sekulær aktivitet defineres her som en avgrenset virksomhet som støtter eller inkluderer personer uten å ta hensyn til religiøs oppfatning og uten samtidig å misjonere en viss type troserklæring.
 • Betingelser: Organisasjoner som vil ha tilgang til rabatterte Adobeprodukter må godta alle betingelser.
 • Antidiskriminering: Organisasjoner som forfekter, støtter eller praktiserer diskriminering basert på alder, etnisitet, kjønn, nasjonalitet, funksjonsnedsettelse, rase, størrelse, religion, seksuell orientering eller sosioøkonomisk bakgrunn vil ikke bli godkjent for dette donasjonsprogrammet.
 • Markedsføring av donasjonsprogrammet: Organisasjoner som mottar donasjoner må være villige til å oppgi informasjon sin bruk av donasjonsprogrammet som kan brukes i markedsføring til Adobe.
 • Distribusjon av produktet:
  • Donerte produkter vil kun bli gitt til godkjente organisasjoner, og ikke til enkeltpersoner
  • Rabatterte produkter vil bli distribuert til enkeltpersoner som arbeider for en godkjent organisasjon.
  • Organisasjoner som mottar donasjoner kan ikke overføre eller videreselge produktene til andre.