Amazon Web Services (AWS) Tilskuddsprogram for Ideelle Organisasjoner tilbyr AWS Kampanjepoeng ("poeng") for skytjenester til ideelle organisasjoner og offentlige biblioteker som oppfyller kravene, over hele Norge.

Man kan bruke disse poengene opp mot bruksavgifter for AWS on-demand cloud services og visse AWS support avgifter. AWS er en sikker skytjeneste plattform som tilbyr databehandlingskraft, databaselagring, innholdsvisning og andre bruksområder uten at organisasjonen behøver å investere i noen fysisk infrastruktur. Poengene er ikke gyldige for bruk opp mot eventuelle gebyrer eller avgifter for Amazon EC2 Reserved Instances, Amazon Mechanical Turk, AWS Marketplace, Amazon Route53 domenenavnregistrering eller overføring, eller noen forhåndsavgift for enhver tjeneste.

For mer informasjon, gå til Amazon Web Services Credits Program for Non Profits FAQ og se hvordan ideelle organisasjoner tilpasser seg AWS cloud produkter og løsninger.

Om det er tilgjengelig for din Organisasjon

For å finne ut om din organisasjon kan motta donasjoner gjennom AWS programmet, kan du lese gjennom Amazon Web Services Credits Program for Non Profits retningslinjer.

Registrering for AWS Gratis Tier

I tillegg til AWS Credits Program for Ideelle Organisasjoner, tilbyr AWS et AWS Gratis Tier tilbud for alle nye kunder i 12 måneder etter organisasjonens påmeldingsdato. AWS Gratis Tier er et tilbud som er separat fra AWS Credits Program. Dette gjør det mulig for nye kunder å bruke visse AWS-tjenester gratis opp til visse bruksgrenser.

AWS anbefaler at potensielle tilskuddsmottakere melder seg på AWS Gratis Tier før de søker om dette tilbudet.

I de fleste situasjoner, vil organisasjonen bruke både AWS Credits Program for Ideelle Organisasjoner og AWS Gratis Tier. Denne kombinasjonen kan hjelpe organisasjonens anvendelse av AWS's cloud infrastruktur etter kontantkort prinsippet for å drifte websider, programvare for innsamling for veldedige formål, lagre og analysere data, samt utvikle nye systemer.

Om Amazon Web Service Poeng Program for Ideelle organisasjoner

Amazon Web Services (AWS) forstår at også ideelle organisasjoner kan trenge teknologi som hjelper dem med å oppnå sine mål uten å kaste bort dyrebare ressurser. Vi jobber hardt for å kunne tilby billig og svært skalerbar infrastruktur teknologi for å bygge nettsteder, drifte kjernevirksomhet og medarbeidersystemer, administrere oppsøkende virksomhet og veldedighetsinnsamlinger. Vi ønsker å styrke de ideelle organisasjonene over hele verden, så de ikke behøver å betale for datakraft de ikke bruker. Slik kan de istedenfor fokusere ressursene sine på det viktige arbeidet sitt.

Produktbeskrivelse for produktene i denne lanseringen, er de enkle beskrivelsene i Produkt Kort beskrivelse om Amazon Web Services Poeng for Ideelle Organisasjoner på $1,000 i AWS poeng er gyldige i 12 måneder. Kan brukes som betaling for AWS on-demand sky tjenester Amazon Web Services Credits for Ideelle Organisasjoner – Fornyelse av AWS poeng Oppnådd gjennom TechSoup Norge kvalifiseringsretningslinjer for Amazon Web Services Poeng Program for Ideelle Organisasjoner

X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow