Velkommen til vår nye hjemmeside!

Velkommen til vår nye hjemmeside!

Techsoup Norge har en lansert en ny hjemmeside i en brukervennlig og moderne design. Vi håper at dette vil gjøre det enklere for dere å finne den informasjonen dere trenger og bli inspirert til å benytte dere av alle de gode mulighetene som finnes gjennom å delta i Techsoups digitale nettverk. Vi ønsker å være en støtte og ressurs for frivillige organisasjoner i den digitale omstillingen, og bidra til forenkling og digitalisering for at dere kan jobbe effektivt for å nå målene deres!

Vi setter pris på tilbakemeldinger på opplevelsen av den hjemmesiden og gi oss gjerne beskjed om det er noe dere savner!

Som ved alle store lanseringer, kan det oppstå uforutsette mangler og tekniske feil, vi håper dere vil vise tålmodighet i denne tiden.

Vi håper dere vil ta dere en tur rundt på den nye hjemmesiden, og tips gjerne andre frivillige organisasjoner om oss 

Techsoup Norge er administrert av Frivillighet Norge. Vi tror at frivilligheten kan skape enda større verdier og bli bedre i sitt arbeid gjennom å ta i bruk ny teknologi.

TechSoup bidrar til dette gjennom å formidle gratis eller sterkt rabattert programvare gjennom sitt donasjonsprogram, der titalls donasjonspartnere, som bl.a. Microsoft, Zoom og Bitdefender, deltar.


 

X
{link_name} håndterer alle valideringer og kundeservice for TechSoup Norway customers. Besøk {link_name}arrow