Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner og har over 280 medlemmer blant de nasjonale paraplyorganisasjonene fra alle sektorer (barn og unge, beredskap, minoritet, kultur, idrett, helse og omsorg osv.). Totalt omfatter dette mer enn 50.000 lokale lag og foreninger. 

Vi er en uavhengig medlemsorganisasjon og er en kompetansebase på frivillighet. Ved siden av å arbeide med lokal frivillighetspolitikk er vi også regjeringens innspillpartner i utviklingen av en statlig frivillighetspolitikk der vi hele tiden arbeider med å sørge for bedre rammevilkår for frivillig sektor.

Frivillighet Norge ble etablert i 2005 og har et sekretariat i Oslo med 13 ansatte.

Vårt formål er mer og bedre frivillighet.