Om TechSoup Norge

Frivilligheten i Norge er mangfoldig og enestående. Frivilligheten har egenverdi, og frivillig aktivitet er i seg selv et gode. Men frivillighetens ulike roller gagner også samfunnet, blant annet gjennom å møte utsatte gruppers behov og å bidra til å bygge trygge og levende nærmiljø over hele landet. Vi tror at frivilligheten kan skape enda større verdi og bli bedre i sitt arbeid gjennom å ta i bruk ny teknologi. TechSoup kan bidra til dette gjennom å formidle donert programvare, men også gjennom å gi ny kunnskap. 

I samarbeid med blant andre Microsoft og TechSoup Global utvikler vi en internasjonal teknologiplattform for frivillig sektor. Som en del av sitt arbeid med å støtte frivillig sektor bruker selskap som Microsoft og Bitdefender TechSoup for å tilby donasjoner i stor skala. Mottakerorganisasjonene har nytte av å samle en rekke ulike donasjonsprogram på samme sted, og får større nytte gjennom opplæring, samarbeid og støttefunksjoner som TechSoup og partnerorganisasjonene tilbyr.

Siden grunnleggingen i 1987, den gang som The CompuMentor Project, har Techsoup hjulpet frivillige organisasjoner og ideelle stiftelser med å realisere sine formål gjennom å tilby programvare og kompetanseutvikling. I to årtier har Techsoup skapt langvarige relasjoner mellom bedrifter og organisasjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå for å tilfredsstille behovet for programvare og maskinutstyr.  

TechSoup Norge er en del av TechSoup Global. Hver måned besøkes TechSoup.org av mer enn 400 000 personer fra organisasjoner i over 190 land. De leter etter programvare, maskinvare, informasjon og råd – og et forum for teknologiinteresserte. TechSoup finnes i en rekke land gjennom et voksende nettverk av partnerorganisasjoner, et nettverk Frivillighet Norge er en del av. Besøk www.TechSoupGlobal.org/countries  for mer informasjon.

Techsoup Norge er et samarbeid mellom Frivillighet Norge, Forum - idéburna organisationer med social inriktning og Techsoup Global. Vi takker Microsoft for finansiering og grunnleggende støtte til den internasjonale plattformen TechSoup Norge bygger på, og vi er takknemlige for den støtten vi får fra våre donorer, finansieringskilder og tilhengere for å gjøre Techsoup Norge mulig.