Microsofts program for donasjon av programvare – kvalifisering, tildelinger og retur

Denne siden beskriver hvilke organisasjoner som kan kvalifisere seg for donasjoner fra Microsoft gjennom Techsoup Norge og hvor ofte og hvor mange tildelinger hver organisasjon kan motta.

Hvem kan kvalifisere seg for donasjoner fra Microsoft?
Microsoft-donasjoner er tilgjengelige for frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret og/eller er registrert som mottakere av donasjoner som utløser skattefradrag hos Skatteetaten, samt folkebibliotek. Noen typer frivillige organisasjoner er ikke kvalifisert, for eksempel utdanningsinstitusjoner, politiske organisasjoner, visse typer organisasjoner på helse- og sosialområdet og andre bibliotek enn folkebibliotek.

Organisasjoner som diskriminerer i ansettelser, ytelser, tilgang på opplæring eller tjenester, forfremmelser, oppsigelser og/eller pensjon basert på rase, farge, kjønn, nasjonal opprinnelse, religion, alder, funksjonalitet, kjønnsidentitet eller uttrykk, sivilstatus, graviditet, politisk tilknytning, fagforeningsmedlemskap eller veteranstatus, annet enn det som er tillat i loven, kan ikke kvalifisere seg til å delta i programmet. Organisasjoner må være villig til å bekrefte at de ikke diskriminerer på bakgrunn av noen av disse grunnene for å kunne motta donasjoner.

Spesielle regler for folkebibliotek

Folkebibliotek kan kun søke om Microsoft-donasjoner gjennom dette programmet for datamaskiner som allmenheten har tilgang til. Donert programvare kan bare brukes på datamaskiner som allmenheten har tilgang til.

Deltakende folkebibliotek kan ikke kreve gebyr for sine basistjenester med unntak av mindre gebyrer som for eksempel utskriftsgebyr.

Hvor ofte og hvor mange Microsoft produkter kan du etterspørre?
Microsoft gir frivillige organisasjoner og folkebibliotek mulighet til å etterspørre produktdonasjoner hvert andre år. Din organisasjons første donasjonssøknad markerer begynnelsen på de etterfølgende to-årssyklusene. Innenfor en toårsperiode kan hver kvalifiserte, frivillig organisasjon eller folkebibliotek etterspørre:  

•    Produkter fra opp til 10 av tittelgruppene, med en maksgrense på 50 lisenser for programmer og operativsystemer, og en maksgrense på 25 lisenser for serverprodukter som bruker kjerne-basert lisens (se under for flere detaljer)
•    Maksimum 5 serverprodukter, uavhengig av tittelgruppe (se nedenfor for flere detaljer)

Det er ingen begrensning på antallet ganger en organisasjon kan søke om en Microsoft-donasjon innenfor toårssyklusen så lenge de ikke har brukt opp hele kvoten sin.

Etter to år begynner en ny syklus og kvoten blir tilbakestilt.

Seksjonen nedenfor forklarer hva en tittelgruppe er og hvordan makskvoten i en toårssyklus fungerer.

Om tittelgrupper
En tittelgruppe består av alle produktene som tjener mer eller mindre det samme formålet. For eksempel er alle Windows operativsystemprodukter i en tittelgruppe, inkludert Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows 7 Professional, og Windows 7 Enterprise i alle språk og både i 32-bit og 64-bit versjoner.

Et produkts tittelgruppe står på toppen av den detaljerte produktbeskrivelsessiden.

Klikk her for å se listen og Microsoft tittelgrupper.

Om maksimumskvoten på 10 tittelgrupper

En organisasjon kan søke om produkter fra maksimum 10 tittelgrupper. For eksempel, hvis en organisasjon søker om Office Professional Plus, Visio, Windows Server og Windows Server klientaksesslisens, vil den ha søkt om 4 av kvoten på 10 tittelgrupper.

Om maksimumskvoten på lisenser innenfor en tittelgruppe
En organisasjon kan søke om maksimum 50 skrivebords eller lisensbaserte produkter per tittelgruppe innenfor en toårsperiode.

Skrivebords eller lisensbaserte produkter er

  • Produkter som kjører på en individuell maskin (som Office eller Windows).
  • Client Access Licenses (CAL), Management Licenses (ML), og andre lisenser som gir tilgang til eller administrering av en serverapplikasjon.

For serverprodukter som benytter seg av kjerne-basert lisensiering (som
Windows Server Standard eller Datacenter), er maksgrensen en organisasjon kan forespørre per tittelgruppe 25 innenfor en toårs periode.


Om maksimumskvoten på serverprodukter
En organisasjon kan søke om maksimum 5 serverprodukter totalt innenfor en toårsperiode. Serverproduktene kan være i en enkel tittelgruppe, eller de kan være i opptil 5 tittelgrupper, så lenge ikke taket på totalt 10 tittelgrupper blir overskredet innenfor toårsperioden.

For eksempel kan en organisasjon søke om et av de følgende alternativene:
•    5 produkter i Windows Server tittelgruppen
•    1 produkt i Windows Server tittelgruppen, 2 produkter i Exchange Server tittelgruppen, 1 av produktene i Small Business Server Premium tittelgruppen
•    3 produkter i Small Business Server Premium tittelgruppen og 2 produkter i SQL Server tittelgruppen

Noen servere krever administrasjonslisenser eller klientaksesslisenser (CALs) for å arbeide med datamaskinenes nettverk. Administrasjon- og aksesslisenser er forskjellige produkter og er i tittelgrupper med et tak på 50 lisenser.

Om toårssyklusen
Toårssyklusen på din organisasjons Microsoft-donasjon begynner når organisasjonen din sender sin første søknad om en produktdonasjon fra Microsoft.

Syklusen til din organisasjon vil vare i to år fra dens opprinnelige startdato. Deretter vil den bli umiddelbart tilbakestilt og vare i to nye år, og så videre. For eksempel, hvis en organisasjons første syklus begynner 12. april 2014, begynner dens nye syklus 12. april 2016, når organisasjonen får tilgang på en ny kvote.

Microsoft donasjonssenter
Registrerte organisasjoner kan gå inn på nettsiden til Microsoft Donation Center for å se på datoene for dere toårssyklus og hvor mye som gjenstår av deres totale kvote (du må være innlogget for å se siden). Denne siden er tilgjengelig gjennom en lenke på siden Mine søknader. (Hvis det ikke finnes en slik lenke på din Mine søknader side, er ikke organisasjonen kvalifisert for donasjoner gjennom Techsoup Norge).   

Eksempler

De følgende eksemplene kan hjelpe til å forklare hvordan forskjellige kvoter fungerer sammen.

Organisasjon A
Organisasjon A har søkt om 10 Office Professional Plus produkter på engelsk, 10 på spansk, 10 på fransk, og 10 Office for Mac. De har også søkt om 10 Windows 7 lisenser på engelsk, 10 Windows 7 lisenser på spansk, og 10 Windows Vista lisenser på fransk.

•    De har søkt om 2 av 10 tittelgrupper og kan søke om 8 til.
•    I Office Suite tittelgruppen har de søkt om 40 lisenser og kan søke om inntil 10 til.
•    I Windows Desktop Operating System tittelgruppen, har de søkt om 30 lisenser og kan søke om 20 til.

Organisasjon B

Organisasjon B har søkt om 1 Project Server, 29 Project Server CALs, 10 Project Professional, 20 Project Standard.

•    De har søkt om produkter fra 3 av 10 tittelgrupper og kan søke om produkter fra ytterligere 7 tittelgrupper.
•    I Project Server CAL tittelgruppen har de søkt om 29 lisenser og kan søke om inntil 21 til.
•    I Project Desktop tittelgruppen har de søkt om 30 produkter (10 Project Professional og 20 Project Standard) og kan søke om inntil 20 til.
•    De har søkt om 1 server produkt og kan søke om 4 til.

Organisasjon C
Organisasjon C har søkt om 50 Office Professional Plus produkter, 1 Windows Server 2008 Enterprise Edition,1 Exchange Server 2010 Standard Edition, 50 Core CAL Suites og 15 Windows Remote Desktop Services User CALs.

•    De har søkt fra 5 av 10 tittelgrupper og kan søke fra 5 til.
•    I Office Suite og Core CAL Suite tittelgruppen har de søkt om 50 lisenser og kan ikke søke om flere.  
•    I Windows Terminal Services CAL tittelgruppen har de søkt om 15 lisenser og kan søke om 35 til.
•    De har søkt om 2 serverprodukter og kan søke om inntil 3 til.

Organisasjon D
Organisasjon D har søkt om 16 Windows Server Standard og 50 Windows Server CALs. De søkte også om 1 SQL Server Standard (Server/CAL) og 25 SQL Server CALs.

  • De har søkt fra 4 av 10 tittelgrupper og kan søke fra 6 til.
  • Innenfor Windows Server tittelgruppen, har de søkt om 16 produkter, og kan søke om 9 til.
  • De har søkt om maks antall lisenser fra Windows Server CAL tittelgruppen.
  • Innenfor SQL Server CAL tittelgruppen, har de søkt om 25 CALs og kan søke om 25 til.
  • De har søkt om ett serverprodukt som ikke benytter seg av kjerne-basert lisensiering (SQL Server), og kan søke om å få 4 til.


Refusjon og retur

Hvis du vil returnere eller bytte noen av de mottatte produktene donert av Microsoft må du returnere alle Microsoft-produktene i søknaden din og sende en ny søknad om de Microsoft-produktene du ønsker.

Siden alle Microsoft-produkter kun er nedlastingsprodukter, vil retur bare aksepteres hvis ikke noe av programvaren har blitt installert og du har mottatt programvaren for mindre en 60 dager siden.

Hvis du vil returnere eller bytte din Microsoftdonasjon, vær vennlig å sende kundeservice hos Techsoup Norges en e-post om de nært forestående returene til techsoup@techsoup.no.  

Donasjonsbegrensningen på din konto vil normalt bli tilbakestilt innen åtte virkedager etter at returneringen er fullført.

Vær oppmerksom på at produkter tilgjengelig gjennom Get Genuine Windows Agreement for små og mellomstore organisasjoner har forskjellige praksiser enn produktene som gjøres tilgjengelige gjennom Microsofts standardprogram for donasjon av programvare.