Kriterier

TechSoup Sverige godkänner alla ideella organisationer och stiftelser som möter kriterierna nedan. Därefter är reglerna olika för respektive donationspartner.

Godkända organisationer:

  • Är en stiftelse eller ideell organisation.
  • Måste skicka in organisationsnummer och senaste årsmötesprotokollet.